ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ηφαίστου 54, 194 00 Κορωπί

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 6620 984 – 985 – 986

FAX 210 6620 987